nail1
nail2
nail3
nail4

Rady rodičům

Několik základních rad

Chcete poslat svoje dítě na tábor? O co je dobré se zajímat před táborem, co je třeba vyřídit? Jak se chovat, když je dítě na táboře a jak po jeho návratu? Zde pro vás máme několik základních rad, které vám pomohou k tomu, aby tábor byl pro vaše dítě příjemnou a nezapomenutelnou částí prázdnin.

Před rozhodnutím, zda dítě poslat na tábor, či ne, by si rodiče měli položit několik otázek. K té první patří především proč dítě jede na tábor a zda chce samo jet. Pokud jede dítě na tábor poprvé, doporučujeme vám vyprávět dítěti vlastní zážitky, pochopitelně ty příjemné (pokud nemáte vlastní zkušenosti, tak jistě mezi blízkými najdete někoho, kdo tyto zkušenosti má).

Pro dítě je také důležité, aby o táboře, na který jede, mělo co nejvíce informací. Ty jsou důležité z toho důvodu, aby cesta na tábor pro něho nebyla cestou do neznáma.

Uvědomte si, že pro dítě by měl být tábor součástí prázdninového programu. Nesmí mít pocit, že je na tábor dáno "za trest" nebo z důvodu, že rodiče například odjíždějí do zahraničí a dítě nechají v ČR.

Před odjezdem:

 1. Vybavte dítě dostatečným množstvím léků, které pravidelně užívá, a informujte o tom kvalifikovaného zdravotníka, který je vždy součástí vedení tábora.
 2. Zajistěte veškeré nutné vybavení pro dítě – základní seznam poskytuje vedení tábora – a pomozte dítěti s balením potřebných věcí.
 3. Zjistěte si přesnou adresu tábora a termín návratu.
 4. Doprovoďte dítě na místo odjezdu a osobně jej předejte hlavnímu vedoucímu tábora nebo oddílovému vedoucímu.
 5. Informujte vedoucího oddílu nebo zdravotníka o případných zdravotních omezeních dítěte, sdělte, zda je plavec či neplavec. Nebojte se také oddílovému vedoucímu prozradit různé "finty", které na dítě platí. Určitě nezatajte žádné důležité informace, které by mohly zkomplikovat průběh tábora jak vedoucím, tak vašemu dítěti.

Po návratu:

 1. Vyzvedněte dítě na místě příjezdu – nesmí mít pocit, že se na něj netěšíte, nebo že jste na něj zapomněli.
 2. Informujete se u hlavního nebo oddílového vedoucího a zdravotníka na průběh tábora – na chování dítěte, zdravotní obtíže (nejdůležitější je informovat se o klíšťatech – na kterém místě, kdy apod. – zdravotník je povinen vést zdravotní deník).
 3. Udělejte si s dítětem čas na povídání o zážitcích z celého tábora.

Jak je to s vybavením dítěte?

Pokud přihlásíte svoje dítě na tábor, jistě dostanete od provozovatele v dostatečném předstihu seznam potřebného vybavení. Seznam se bude délkou i obsahem lišit podle toho, zda posíláte dítě na jazykový tábor do zděné budovy nebo na putovní vodácký tábor. Zde přinášíme několik obecných rad k táborovému vybavení dětí.


 1. Seznam základního vybavení dítěte na tábor by vám měl poskytnou každý provozovatel tábora v dostatečném předstihu. Seznam bude jistě brát v úvahu program a zaměření tábora. Pokud najdete v seznamu nějaké nejasnosti nebo něčemu nerozumíte, zeptejte se hlavního vedoucího nebo provozovatele tábora – jistě vám rádi poskytnou potřebné informace.
 2. Důležité vybavení, které bude dítě potřebovat bez ohledu na druh tábora: psací potřeby a zápisník, dopisní papíry a obálky se známkami (mladším dětem nezapomeňte obálky nadepsat adresou), baterka, čepice nebo šátek.
 3. Pro samostatnost dětí je důležité nechat je zabalit věci samostatně. Jistě budou potřebovat vaši pomoc a dohled, ale nechte je, ať si sami uvědomí, co potřebují a kam si věci dávají. Pokud jim sbalíte sami bez jejich přítomnosti, velmi lehce se stane, že řadu věcí na táboře vůbec nepoužijí, protože ani nebudou vědět, že je s sebou mají.
 4. Množství potřebných věcí je někdy velmi těžké zvážit. Na táborech se můžeme setkat s dětmi, které jsou vybaveny nedostatečně, i s dětmi, které vezou spoustu zbytečností. Na táborech, kde věci odloží do stanu nebo pod postel, nemusí být zbytečnosti problém, na "puťáku" je po několika dnech cítit každá zbytečná věc… Zde je jedinou radou využít vlasní zkušenosti. Pokud jich nemáte dostatek, poraďte se se zkušenějšími rodiči nebo se zeptejte hlavního vedoucího.
 5. Jistě budete souhlasit s tím, že dítě neposíláte na tábor kvůli nakupování. Nakonec, na řadě táborů k tomu není ani moc příležitostí. Není tedy nutné dávat dítěti velké množství hotovosti (to je ostatně na táborech častou příčinou problémů). Hospodaření s penězi je pro děti podstatná součást výchovy (nejen na táboře). Pokud není v pokynech od provozovatele uvedena doporučená finanční částka, nebojte se zeptat…
 6. Stejným problémem jako velká finanční hotovost mohou být i cenné nebo nebezpečné věci. Je sice dáno dnešní dobou, že se děti obklopují celou řadou elektroniky, ale jistě jim neuškodí, když si od takových věcí na čas odpočinou. Věřte, že pokud je tábor dobře připraven a má kvalitní program, po MP3 děti ani nevzdechnou. Navíc se vyhnete riziku možného poškození nebo krádeže hračky.
 7. Samostatnou kapitolou jsou mobilní telefony. Je přirozené, že se dětem i vám v průběhu tábora zasteskne. Je lépe napsat dopis, pohled nebo korespondenční lístek než použít mobilní telefon. Jednak se stává, že mobily ruší program, a jednak platí to, co v předchozím bodě (o možném poškození a krádeži). Nemluvě o tom, že na řadě táborů není přístup k elektřině a vybitý mobil je dítěti stejně k ničemu. Dobrý hlavní vedoucí vám sdělí svoje telefonní číslo a umožní vám ve vymezeném čase (třeba v poledním klidu) dítě slyšet – jistě vám ho rád k telefonu předá.
 8. Zásoby jídla a sladkostí, které si některé děti dovezou první den na tábor, jsou ukázkou přílišné péče a starostlivosti rodičů. U dobrého tábora se jistě nemusíte bát, že by dítě strádalo hlady nebo žízní. Navíc je škoda, když po několika dnech musí vedoucí likvidovat přebytečné množství jídla. Někdy se vedoucí v prvních dnech diví, že toho některé děti mnoho nesnědí – není divu – dají totiž raději přednost čokoládě z domova, a tak už pak není daleko k žaludečním potížím. Zde tedy platí mnohem více než jinde "všeho s mírou".

Jak vybrat správný tábor?

Nabídka táborů je neuvěřitelně široká. Můžete si vybrat z táborů v budovách, stanových, putovních, dvoutýdenních, třítýdenních, organizátorů je nepočítaně. Jak se v tomto množství vůbec orientovat a jak vlastně vybrat ten správný tábor pro své dítě? Zde je deset otázek, které byste si měli jako rodiče položit, když tábor vybíráte. Při výběru toho opravdu správného tábora byste si měli kladně odpovědět na všech deset otázek, proto nejsou řazeny podle jejich důležitosti, ale abecedně. Na správném táboře by měla všechna tato doporučení platit současně…


 1. BEZPEČNOST – Bude tábor pro naše dítě bezpečný?

  Každý provozovatel či hlavní vedoucí tábora by měl mít na zřeteli především bezpečnost svěřených dětí a vedoucích. Zodpovědní vedoucí dbají o bezpečnost dětí při všech táborových činnostech a jsou před konáním tábora o bezpečnosti řádně proškoleni – o čemž má jistě hlavní vedoucí zápis. Každý správný tábor má "táborový řád", který budou znát a dodržovat děti i vedoucí.
  Zeptejte se hlavního vedoucího na to, zda jsou vedoucí řádně proškolení (budou se na táboře stavět lanové překážky? – Mají vedoucí příslušná oprávnění?).

 2. CENA – Co všechno zahrnuje cena tábora?

  Cena tábora by neměla být rozhodujícím kritériem pro jeho výběr. Nemůžeme vám ani poradit, jaká cena tábora je nízká a jaká už moc vysoká. Je třeba uvážit nejrůznější kritéria (jako je třeba druh ubytování, program tábora atd.). Náklady různých provozovatelů se tak mohou velmi lišit, a tím se tedy mohou hodně lišit i ceny táborů. Na správném táboře je cena stanovena tak, že děti ani rodiče již nebudou mít v souvislosti s táborem a jeho programem žádné další výdaje. Musíte mít jistotu, že kapesné, které dítěti dáte s sebou, využije jen pro svoji vlastní potřebu a ne za nejrůznější doplatky za program (půjčení sportovního náčiní, doplňkové a volitelné programy atd.). Zeptejte se tedy hlavního vedoucího, zda jsou v ceně zahrnuty případné vstupy (na koupaliště, do památek, doprava při celodenních výletech nebo půjčení potřebného vybavení atd.). Případné doplatky totiž dokážou původně "nízkou" cenu tábora značně navýšit. Je také dobré si zjistit, zda je v ceně zahrnuto také pojištění. Jak vidíte, porovnat ceny jednotlivých táborů není tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. Nejdůležitější by pro vás měla být informace, zda je inzerovaná cena tábora konečná, nebo zda vás čekají další výdaje s táborem spojené.
  Nebojte se zeptat na všechny podrobnosti o ceně hlavního vedoucího tábora. Pokud jste si vybrali správný tábor, jistě vám všechno rád vysvětlí.

 3. DŮVĚRYHODNOST – Je organizátor tábora důvěryhodný?

  Tohle je asi nejtěžší otázka ze všech a odpověď na ni asi nebude vždy zcela objektivní. Nicméně je důležité zajistit si o provozovateli tábora dostatek informací. Letáčky a propagační materiály zmůžou hodně a pokud hlavnímu vedoucímu pouze zatelefonujete, mnoho vám to také nepomůže. Nejlepší pochopitelně je poslat dítě na tábor, který vám doporučí známí na základě vlastních zkušeností – to jsou vždy nejlepší reference. To se vám ale vždy nepodaří. Rozhodně neváhejte obětovat čas na zjištění referencí o organizátorovi tábora, táborových vedoucích i místu konání tábora.
  Důležité je mít možnost se na vše podrobně vyptat hlavního vedoucího nebo provozovatele tábora. Pokud nic neskrývají, jistě vám poskytnou všechny požadované informace.

 4. HYGIENA – Vyhovuje tábor přísným hygienickým předpisům?

  Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ve znění vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 148/2004 je základním předpisem, kterým by se každý správný tábor měl řídit. Tento předpis stanovuje přísná pravidla pro provoz tábora z hygienického a zdravotního hlediska (výběr tábořiště, ubytování účastníků, stravování, zdravotní dokumentaci atd.). Je-li na táboře více než 30 účastníků, musí být tábor nahlášen na příslušné okresní hygienické stanici v místě konání tábora.
  Správný tábor je v souladu se zmíněnou vyhláškou a je nahlášen na hygienickou stanici (pokud je na něm více než 30 účastníků). Bez obav se na to zeptejte hlavního vedoucího.

 5. INFORMOVANOST – Máme o táboře dostatek informací?

  Provozovatel nebo hlavní vedoucí správného tábora mají snahu poskytnout vám dostatek informací před začátkem tábora. Dobrá komunikace mezi vámi a provozovatelem tábora je vždy základem oboustranné spokojenosti. Především musíte mít jasno o ceně tábora (viz výše). Před začátkem tábora byste měli být vybaveni dostatkem informací (minimálně o odjezdu a příjezdu, adrese tábora, telefonním čísle na hlavního vedoucího, případně zdravotníka, a seznamu vybavení dítěte), nejlépe v písemné podobě. Komunikace musí být vzájemná – je proto důležité poskytnout hlavnímu vedoucímu nebo zdravotníkovi pravdivé informace o zdravotním stavu dítěte – a je znakem zodpovědnosti vedoucího tyto informace požadovat. Dobrou praxí je také uspořádání informační schůzky s rodiči, kde se můžete seznámit s táborovým personálem, prohlédnout si fotky z minulých táborů nebo se zeptat na všechno, co vás zajímá. Opravdu dobrý táborový tým uspořádá pro přihlášené děti nějakou akci ještě před táborem. Umožní jim tak seznámit se s vedoucími a také mezi sebou a překonat tak úvodní ostych ještě před nástupem na tábor. První dny tábora se tak dají zvládnout mnohem pohotověji.
  Pokud jste přihlásili dítě na správný tábor, jistě jste dostali předem písemně dostatek informací a hlavní vedoucí nebo provozovatel tábora vám jistě bez obalu odpoví na všechny otázky.

 6. KVALIFIKACE – Mají vedoucí odpovídající kvalifikaci?

  V žádném právním předpise není v současné době zakotvena povinnost pro hlavní vedoucí ani další pracovníky tábora absolvovat jakékoli školení (výjimkou je pouze zdravotník). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje některým provozovatelům dotaci na pořádání letního tábora – u takových táborů vyžaduje, aby hlavní vedoucí absolvovali školení akreditované MŠMT. Záleží na tom, kdo tábor pořádá. Pokud se jedná o organizaci, která má v pořádání táborů dlouholetou tradici nebo pracuje s dětmi celoročně, je pravděpodobné, že se vedoucími stali ti, kdo na tábory této organizace jezdili nejprve jako děti nebo s dětmi celoročně pracují. Takoví vedoucí budou mít dostatek zkušeností, které si trvale rozšiřují a prohlubují. Pokud táboroví vedoucí nejezdí na tábor pravidelně nebo nepracují celoročně s dětmi, nebojte se zeptat hlavního vedoucího na jejich zkušenosti a kritéria jejich výběru.
  Správný tábor mám kvalifikované vedoucí – absolvovali příslušné školení nebo mají dostatek zkušeností ze své dlouhodobé práce s dětmi.

 7. PROGRAM – Jaký je program tábora?

  Co by to bylo za tábor, kdyby neměl předem připravený program! Program správného tábora by měl být co nejvíce různorodý a měl by dětem dávat prostor pro seberealizaci a měl by v dětech rozvíjet dobré vlastnosti (viz níže). Neměl by nikoho vyřazovat pro jeho schopnosti a znalosti a na druhou stranu nesmí ani nikoho protěžovat. Programem správného tábora se prolíná celotáborová hra, jejíž motivace většinou ovlivňuje celý tábor – program i veškeré táborové dění. Nebojte se hlavního vedoucího zeptat na podrobnosti k programu. Jistě vám na vaše otázky rád odpoví.
  Správný tábor má předem připravený rozmanitý program s celotáborovou hrou.

 8. ROZVOJ – Přinese našemu dítěti tábor něco nového?

  Na tábor neposíláte dítě ani za trest, ani přečkat část prázdnin. Správný tábor umožní dítěti rozvíjet jeho osobnost a kromě hezkých zážitků z programu by mu měl přinést také nové znalosti a zkušenosti. Na správném táboře se dítě naučí samostatnosti a je schopné řadu problémů řešit bez rodičů – tím získává, kromě samostatnosti, také tolik potřebnou sebedůvěru a chuť se o problémech bavit a vyjadřovat svoje názory. To všechno jsou vlastnosti, které využije ve škole nebo v běžném životě.
  Správný tábor přináší dítěti nové znalosti a formuje jeho hodnoty a životní postoje. Je tak pro dítě přínosem ve všech směrech.

 9. STRAVOVÁNÍ – Bude na táboře zajištěno kvalitní stravování?

  Strava 4–5× denně a neomezený pitný režim jsou samozřejmostí každého správného tábora. Kuchyně i uskladnění zásob potravin musí odpovídat hygienickým předpisům. Nebojte se na to zeptat hlavního vedoucího. Zeptejte se také na jídelníček. Měl by být dostatečně pestrý. Velmi pravděpodobně v něm najdete také jídlo, které vaše dítě zrovna "nemusí". Hlavní vedoucí kvůli tomu jistě jídelníček nezmění, ale bude na podobnou situaci připraven a může vymyslet jiná řešení.
  Hlavní vedoucí správného tábora vám jistě rád ukáže jídelníček a bude vás informovat o způsobech stravování.

 10. ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ – Bude na táboře kvalifikovaný zdravotník?

  Stejně jako na bezpečnost dětí i vedoucích dbá jistě hlavní vedoucí i na zdraví všech účastníků tábora. Na každém táboře by měl být po celou dobu přítomen zdravotník, který se účastní táborového programu a je vždy připraven pomoci. Takový zdravotník musí projít příslušným školením, a má tedy oprávnění k výkonu funkce zdravotníka na dětských zotavovacích akcích. Zdravotník má po celou dobu tábora řadu povinností – například vede zdravotní deník, do kterého zapisuje informace o veškerých zdravotních komplikacích. Zodpovědný zdravotník má také kontakt na nejbližšího lékaře, který může pomoci při závažnějších komplikacích. Pokud zdravotník bere svoji funkci opravdu vážně, bude se vás ptát na léky, které vaše dítě pravidelně užívá a také vám po skončení tábora poskytne kompletní informace o případných zdravotních komplikacích vašeho dítěte. Zeptejte se také na klíšťata – může to být důležité při případném onemocnění, které se může projevit až za delší dobu po návratu z tábora. Vaší povinností je před nástupem na tábor zajistit lékařskou prohlídku dítěte a předat zdravotníkovi prohlášení o bezinfekčnosti dítěte.
  Pokud jste narazili na správný tábor, jistě je vše v pořádku a zdravotník od vás bude prohlášení o bezinfekčnosti a další informace vyžadovat.

Zdroj: www.cesketabory.cz