nail1
nail2
nail3
nail4

Úvod

Milé děti, vážení rodiče,
vítáme Vás na našich táborových stránkách.

Kdo jsme?

Jsme parta mladých věřících lidí, které pojí spousta společných zájmů a vlastností – všichni máme rádi zábavu, děti, přírodu, nesnášíme nudu a rádi poznáváme nová místa a kamarády. Proto každé léto pořádáme prázdninový tábor (nejen) pro děti našich farností: Morkovice, Prasklice a Pačlavice (otec Josef Červenka, kterému tímto děkujeme za podporu). Tábory pořádáme pod záštitou občanského sdružení SARKANDER, Biskupské nám. 2, Olomouc 771 01, díky kterému jsme absolvovali Školení hlavních vedoucích dětských táborů i Kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí.

Jak jsme vznikli?

Když jsme byli děti, všichni jsme každoročně jezdívali na "prázdninovou chaloupku", pořádanou mladými našich farností: Jan a Eva Blešovi, Libor Churý a další. Když tito vedoucí začali mít své povinnosti a rodiny, tradice táborů byla na pár let přerušena. Ale protože jsme nikdy nezapomněli na zábavu a krásné zážitky, které jsme díky nim prožili, rozhodli jsme se tyto tábory obnovit, aby ani budoucí generace dětí nebyly ochuzeny o tyto prázdninové radovánky.

Kde a kdy tábory pořádáme?

Tábory nepořádáme každý rok na stejném místě, vždy vybereme nejvhodnější vesnici (na Moravě) s krásnou přírodou a farou, kde se ubytujeme. První "obnovený" tábor se konal na severu Moravy ve vesničce Sobotín (u Šumperka). Také termín táboru je každý rok jiný, vše včas uveřejníme na tomto webu.

Koho na tábor přihlásit?

Tábory pořádáme pro děti základních škol. Jezdí s námi především děti z našich farností, avšak dveře máme otevřené i pro všechny ostatní, které náš tábor zaujme. Máme poměrně malou kapacitu míst (max. 28 dětí), takže v případě více zájemců se řídíme pravidlem "kdo dřív přijde, ten dřív mele". ;-)

Jak se na tábor přihlásit?

Pokud vás náš tábor zaujal a chcete své děti přihlásit, odchyťte, prosím, někoho z nás po mši nebo volejte na mob. tel. (+420) 774 618 181 – Kristýna Jašková. Všechny důležité informace se dozvíte na tomto webu (na stránce Aktuální informace) nebo v ohláškách v kostelích našich farností.
Těšíme se na Vás na dalším táboru, s pozdravem

vedoucí :-)